DYBVIK Utvannet Loins

Ferdig utvannet klippfisk loins, klar til bruk. Produktet finner du i kjøledisken og vi har laget oppskrifter tilpasset sesongen på innsiden av etikettene. Dette er ryggstykker av klippfisken av beste kvalitet. Produktet er et av tre produkter innen bearbeidet fisk som har gått helt til finalen i Det Norske Måltid 2017.

Fisken blir foredlet etter generasjoners akkumulert kunnskap frem til ferdig klippfisk. Klippfisken blir deretter modnet og speket under kontrollert lagringsforhold for å få frem den ekte gode klippfisksmaken.

Klippfisken gjennomgår en spekeprosess der det kun tilsettes salt, en god dose erfaring, luft, tålmodighet og mye kjærlighet. Den modnes ferdig som klippfisk og før vi vanner den ut for deg så går vi gjennom den på nytt i en siste sortering og bearbeiding der vi ren skjærer fisken. Vi stykker ut kun ryggstykkene og vanner den ut i kontrollerte omgivelser og klargjører den for gastronomisk nytelse.

Kategori: