En nordnorsk torskefisk med aner i Stillehavet

Klippfisktilvirking er i utgangspunktet en konserveringsmetode som i tillegg til å gjøre fisken holdbar også endrer smak og konsistens på fiskekjøttet. Denne endringen i smak og konsistens skjer på klippfiskfabrikkene der håndverket å lage en god klippfisk blir holdt i hevd.

Det blir benyttet mange torskearter til produksjon av klippfisk der den mest ettertraktede og best betalte er torsken. DYBVIK sine hovedprodukter er tilvirket av torsk og vi har noen få produkter av sei, lange og alaskapollock. Det fremgår tydelig på pakken hvilken torskeart som er i de forskjellige produktene.

Klippfisk blir produsert av sei, brosme, lange m.fl. Klippfisk av alaskapollock eller Berlevågfisk som den heter her i Norge, har de siste 30 årene tatt våre eksportmarkeder med storm og blitt et stort produkt i våre viktigste klippfiskmarkeder som Portugal, Brasil, Spania, Karibien etc. Klippfisk av alaskapollock har blitt godkjent av våre mest kresne klippfiskmarkeder. Dette gjorde oss nysgjerrig på arten, så vi startet å forske på den og kom frem til at arten er et godt supplement til vårt hovedprodukt klippfisk av torsk for bruk i blant annet klippfiskgryter. Vi kaller derfor produktet for Bacalaofisk.

Så litt tilbake til Berlevågfisken og hvorfor den er godt egnet som råstoff til klippfiskproduksjon. Fakta: fisken er å finne i nordlige Atlanterhavet og nordlige Stillehavet. Bestanden som du finner i det nordlige Stillehavet er verdens største kommersielle hvitfiskbestand med årlige fangster på vel 3 millioner tonn. Alaskapollock er en torskefisk som er nært beslektet vår egen torsk og den er velegnet for klippfiskproduksjon. Næringsmessig så har den tilnærmet like verdier som vår egen torsk.

Klippfisk produsert av alaskapollock er mindre i størrelse slik at du aldri vil få store fiskestykker eller loins stykker som vi får når vi produserer av en stor torsk. Siden den er mindre i størrelse så har den en kortere utvannings tid. Smaksmessig er den lik torsken med en fastere konsistens. Villfanget fisk fangstet i kalde rene hav langt mot nord og høstet ut fra bærekraftige ressurser.

Du kan lese mer om «Berlevågfisken – en nordnorsk torskefisk med aner i Stillehavet» her: https://uit.no/Content/150127/Berlev%E5gfisken.pdf