Årets påskenøtt fra Dybvik!

Interessen for den saltede og tørkede klippfisken oppsto i middelalderen. Paven og hans kardinaler påla troende katolikker å spise fisk i stedet for kjøtt. Spesielt gjaldt dette på langfredag, men også på påskeaften, fordi det ble ansett som lite fromt å meske seg i kjøtt under Jesu lidelse. Bacalao er derfor en ekte påskerett!

Her i Norge har Skjærtorsdag blitt den nasjonale klippfiskdagen.

Klippfisk finner du i de fleste av landets dagligvarebutikker. Norgesgruppen med kjedeprofilene Jacob’s, Meny, Spar, Kiwi, Joker og Nærbutikken har sammen med Dybvik laget årets påskenøtt. Delta i konkurransen og vinn gode premier.

Husk kjøp inn klippfisk til påsken.

God påske!